Programowanie progesorów Atmela z wykorzystaniem kompilatora GCC

Strona o C

Zawarto¶ć biblioteki <avr/eeprom.h>
Markra i funcje czesc Krzys Macros
#define  EEMEM   __attribute__((section(".eeprom")))
#define  eeprom_is_ready()
#define  eeprom_busy_wait()   do {} while (!eeprom_is_ready())
Functions
uint8_t  eeprom_read_byte (const uint8_t *__p) __ATTR_PURE__
uint16_t  eeprom_read_word (const uint16_t *__p) __ATTR_PURE__
uint32_t  eeprom_read_dword (const uint32_t *__p) __ATTR_PURE__
float  eeprom_read_float (const float *__p) __ATTR_PURE__
void  eeprom_read_block (void *__dst, const void *__src, size_t __n)
void  eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value)
void  eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value)
void  eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value)
void  eeprom_write_float (float *__p, float __value)
void  eeprom_write_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n)
void  eeprom_update_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value)
void  eeprom_update_word (uint16_t *__p, uint16_t __value)
void  eeprom_update_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value)
void  eeprom_update_float (float *__p, float __value)
void  eeprom_update_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n)
Test zapisu
Opis testowy 걶łżń-ć
co do zapisu

Dasej (C) 2019 : 9041