Informacje o bazie danych MySQL

Strona o MySQL

Polecenie HAVING
HAVING Przykład użycia
SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country
HAVING COUNT(CustomerID) < 10
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;
Sortowanie ORDER BY
ORDER BY Sortowanie narastaj±ce ORDER BY COUNT(nazwa_kolumny)
Sortowanie malej±ce ORDER BY COUNT(nazwa_kolumny) DESC

Dasej (C) 2019 : 9054